Adwokat Konin | Rita Miling
Adwokat Konin | Rita Miling

Usługi obejmują prawo rodzinne, karne, pracy i inne

PRAWO KARNE:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowaniu sądowym,
 • sprawy z zakresu prawa karnego skarbowego,
 • obrona w sprawach o wykroczenia,
 • występowanie w sprawach karnych w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • postępowanie wykonawcze, tj. odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze pozbawienia wolności,
 • wnoszenie środków odwoławczych od wyroków i postanowień,

 PRAWO CYWILNE:

 • reprezentacja klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych w sprawach cywilnych i gospodarczych,
 • doradztwo i sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego,
 • windykacja należności pieniężnych,
 • postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne,
 • roszczenia odszkodowawcze,
 • sprawy dotyczące służebności przesyłu,
 • sprawy spadkowe. 

 PRAWO GOSPODARCZE:

 •  prawo handlowe,
 • prawo zamówień publicznych,
 • postępowanie upadłościowe i naprawcze. 

 PRAWO PRACY:

 • reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach z zakresu prawa pracy,
 • odwołania od decyzji o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,
 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze,
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy.

 PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE:

 doradztwo i reprezentacja w sprawach rodzinnych, a w szczególności:

 • o rozwód i separację,
 • o alimenty,
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,
 • o władzę rodzicielską,
 • o przysposobienie,

 PRAWO ADMINISTRACYJNE:

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego,
 • odwołania od decyzji administracyjnych.

KONTAKT

KANCELARIA ADWOKACKA
Rita Miling
ul. Zakładowa 11,62-510 Konin

NIP 556-252-20-48
REGON 302103775

e-mail: adwokat.miling@wp.pl

godziny pracy
pn-pt. 8.30-14.30
dyżur: pn. 15.00-17.00

Możliwość ustalenia terminu spotkania
w innych godzinach.

tel./fax 63 243 91 26

adw. Rita Miling 600 412 080