Adwokat Konin | Rita Miling
Adwokat Konin | Rita Miling

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.  Zależy  nam, abyście Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne
i zgodne z przepisami.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.  Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Spółce odpowiadają najwyższym  standardom bezpieczeństwa  informacji.

Co znajduje się w dokumencie?

Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

 

Czy należy się skontaktować z Kancelarią ?

Nie, nie trzeba. Wystarczy zapoznać się z tym dokumentem.
Wszystkie udzielone dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Oczywiście można je zmienić w dowolnym momencie.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Rita Miling z siedzibą
w Koninie ul. Zakładowa 11, 62-510 Konin, NIP: 556 252 20 48, REGON:  302103775.

 

Jak można się z nami skontaktować?

Korespondencyjnie pod adresem: Kancelaria Adwokacka Rita Miling w Koninie ul. Zakładowa 11,
62-510 Konin, dzwoniąc pod numer: 63 243 91 26,     600 412 080, pod adresem poczty elektronicznej email : adwokat.miling@wp.pl, odwiedzając osobiście siedzibę naszej Kancelarii.

W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe  pozyskujemy i wykorzystujemy w celach:

1. dane pozyskujemy podczas zawierania umowy. Są to m.in.: nazwa firmy, adres siedziby firmy,
NIP firmy, adres do korespondencji,  adres poczty elektronicznej,  lub w przypadku os. fizycznej: 
imię, nazwisko,  numer kontaktowy, miejsce zamieszkania. Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć dla Państwa usług, w szczególności: podjęcia działań związanych z zawartą umową
tj. przygotowania, wystawiania i wysyłania ( np. drogą elektroniczną) dokumentów.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych wystawiania i przechowywania faktur
oraz przesyłania ich drogą elektroniczną, pocztową lub przez firmy kurierskie,  dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych, rozpatrywania reklamacji.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności:

a. w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy, w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego;

b. w celu zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postępowania zgodnie z zawartą przez Państwa umową;

c. w wewnętrznych celach administracyjnych, tworzenia analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby;

d. w celu dochodzenia  i egzekucji roszczeń wynikających z łączącej nas umowy, w tym procesy windykacyjne, sprzedaży wierzytelności na rzecz innego podmiotu, zawiadamianie właściwych organów;

e. odpowiedzi na Państwa pytania;

h. w celu analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług, przygotowania propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w Spółce.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

1. Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. 

2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:

a. podmiotom obsługującym sieci telekomunikacyjne;

b. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne;

c. podmiotom prowadzącym działalność kurierską niebędącym operatoramipocztowymi;

d. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze;

e. podmiotom drukującym korespondencję lub obsługujące korespondencję;

f. podmiotom zajmującym się obsługą rachunkową, podatkową;

g. podmiotom zajmującym się archiwizacją dokumentów;

2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:

a. sądy powszechne i administracyjne,

b. prokuratury,

c. Policja i inne organy ścigania,

d. Zakłady Karne i Areszty Śledcze,

e. firmy ubezpieczeniowe,

f. strony postępowania,

g. kancelarie komornicze,

h. operatorom pocztowym,

i. bankom i instytucjom płatniczym;

j. urzędom administracji państwowej i samorządowej,

k. podmiotom nabywającym wierzytelności, podmiotom windykacyjnym;

W jakich sytuacjach automatyczne podejmowanie przez nas decyzji, będzie miało dla Państwa istotne skutki?

Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie
lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwo prawo do jej zakwestionowania.

Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku Państwa sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej, niż do chwili,
w której taką zgodę Państwo wycofają.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art. 74 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować?

Mogą Państwo złożyć do Kancelarii Adwokackiej Rita Miling wniosek dotyczący danych osobowych o:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia,
czy Administrator przetwarza dane, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu  nadzorczego lub organu  nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu
lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Przetwarzanie pozyskanych danych przez Kancelarię Adwokacką Rita Miling opierać się będzie na zasadzie dobrowolności . Odmowa podania danych
do realizacji usługi może uniemożliwić podjęcie działań.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając i wysyłając  wniosek do administratora Państwa danych  na adres  e-mail:  adwokat.miling@wp.pl, telefonicznie pod numerem telefonu:
63 243 91 26,  600 412 080.   


Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego?

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

UWAGA:  Informacja o cookies

 

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze stron internetowych  
 wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celach statystycznych.

 

Czym są pliki „cookies”?

 

Cookies to niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer i zapisywana w urządzeniu końcowym (np. komputerze), która może być odczytana jedynie przez ten serwer.
Cookies nie zawierają danych personalnych, ani nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i jego oprogramowaniu. Ponadto masz możliwość określenia warunków przechowywania i uzyskania dostępu do Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na Twoim urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi (np. poprzez zmianę ustawień Twojej przeglądarki internetowej).

 

Zarządzanie plikami „cookies”

 

Standardowo przeglądarki internetowe pozwalają na zapisywanie plików „cookies”.
Każdy użytkownik internetu może zrezygnować z zapisywania plików "cookies" na swoim urządzeniu oraz usunąć wszystkie zebrane wcześniej informacje.

Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne
na stronie internetowej.

KONTAKT

KANCELARIA ADWOKACKA
Rita Miling
ul. Zakładowa 11,62-510 Konin

NIP 556-252-20-48
REGON 302103775

e-mail: adwokat.miling@wp.pl

godziny pracy
pn-pt. 8.30-14.30
dyżur: pn. 15.00-17.00

Możliwość ustalenia terminu spotkania
w innych godzinach.

tel./fax 63 243 91 26

adw. Rita Miling 600 412 080